Home Page


ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής τους όπως εμφανίσθηκαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2005 εμφανίζονται στον επόμενο Πίνακα.
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1.200.000 28,698%
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 163.332 3,906%
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1.000 0,024%
ΣΥΝΟΛΟ 1.364.332  

Η «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ» εδρεύει στον Πειραιά και είναι εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων. Τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονται σε ευρώ 1.577.986,74 την 31.12.2005.
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΒΑΣΕΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 24.10.2002, 18.07.2003, 30.06.2004 & 30.06.2005


ΜΕΤΟΧΟΙ 24.10.2002 18.07.2003 30.06.2004 30.06.2005
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1.300.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 163.332 163.332 163.332 163.332
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - - - 1000
ΣΥΝΟΛΟ 1.463.332 1.363.332 1.363.332 1.364.332