Home Page

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται, από την ίδρυσή της στον τομέα παραγωγής αλεύρων σε διάφορες ποιότητες και σιμιγδάλι. Το αντικείμενό της εμπίπτει στην κατηγορία παραγωγής προϊόντων αλευρομύλων με κωδικό 156.1 σύμφωνα με την ανάλυση της ΣΤΑΚΟΔ.

Η δραστηριότητα της εταιρείας επικεντρώνεται στην παραγωγή διαφόρων τύπων αλεύρων από άλεση μαλακού και σκληρού σίτου. Παράγονται 25 διαφορετικά είδη αλεύρων ικανά να καλύψουν τις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς. Τα προϊόντα της εταιρείας απευθύνονται σε ποικίλες κατηγορίες πελατών με σημαντικότερες εκείνες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής.

Η αγορά είναι πλέον έντονα ανταγωνιστική και αυτό επηρεάζει άμεσα και τις τιμές των βασικών αλεύρων της αρτοποιίας. Ως συνέπεια της καλής και σταθερής ποιότητας των προϊόντων της εταιρείας οι τιμές πώλησής της παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Οι σημαντικότερες πρώτες ύλες είναι το μαλακό και σκληρό σιτάρι. Για το σκληρό σιτάρι οι πηγές αγοράς είναι η Ελληνική παραγωγή, ενώ για το μαλακό τα τελευταία χρόνια, γίνονται σημαντικές εισαγωγές από την Ευρώπη καθώς και από Καναδά.

Τα είδη που παράγονται από την εταιρεία μπορούν να ομαδοποιηθούν στις εξής κατηγορίες:

Α. Άλευρα αρτοποιίας
Β. Άλευρα πολυτελείας
Γ. Άλευρα και σιμιγδάλια από σκληρό σιτάρι
Δ. Προϊόντα για βιομηχανικές εταιρείες
Ε. Υποπροϊόντα

Άλευρα αρτοποιίας: Η Εταιρεία παράγει μια μεγάλη γκάμα αλεύρων αρτοποιίας που ανάλογα με τον βαθμό άλεσης διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 70% απλό, 70% δυνατό, 70% ζαχαροπλαστικής, αλεύρι 90%, 70% στάνταρ και Κ κίτρινο σύμμεικτο.

Άλευρα πολυτελείας: Είναι άλευρα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αρτοσκευασμάτων και προϊόντων ζαχαροπλαστικής. Η εταιρεία παράγει τις εξής κατηγορίες: αλεύρι π (55), π (φρυγανιά), π (τσουρέκι), π (Αμερικής), π (σούπερ Σ) και Σαραντόπουλος PLUS.

Άλευρα και σιμιγδάλια από σκληρό σιτάρι: Η Εταιρεία παράγει τις εξής κατηγορίες: Αλεύρι Μ κίτρινο σιμιγδαλωτό, Μ κίτρινο χωριάτικο και όλα τα είδη των σιμιγδαλιών.

Άλευρα για βιομηχανικές εταιρείες: Τα είδη που παράγονται είναι τα ακόλουθα: π (55) ειδικό, τύπου 70% και ζαχαροπλαστικής ειδικό.

Υποπροϊόντα: Τα προϊόντα που υπόκεινται στην συγκεκριμένη κατηγορία είναι τα πίτυρα, βήττες, σκύβαλα, βήττες ειδικές και άλφες.

Το αλεύρι συσκευάζεται σε σάκους των 50 κιλών που πωλούνται κυρίως σε φούρνους. Το αλεύρι και το σιμιγδάλι (χύμα) πωλείται σε βιομηχανικούς πελάτες (βιομηχανίες μπισκότων και άλλων αρτοσκευασμάτων καθώς και βιομηχανίες ζυμαρικών) στην Ελλάδα.

Τα υποπροϊόντα από την παραγωγική διαδικασία πωλούνται σε κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς και βιομηχανίες ζωοτροφών.

Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανά κλάδο δραστηριότητας για την τριετία 1999 - 2001.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ(σε χιλ. Δρχ.) 1999 2000 2001
Άλευρα από μαλακό σιτάρι 2.716.977 2.626.290 2.863.429
Άλευρα και σιμιγδάλια από σκληρό σιτάρι 87.905 226.438 305.713
Υποπροϊόντα 356.066 410.155 497.717
Λοιπά 6.310 10.385 1.485
ΣΥΝΟΛΟ 3.167.258 3.273.268 3.668.344

Κατωτέρω παρουσιάζεται η ανά ημέρα παραγωγική δυναμικότητα των εργοστασίων της εταιρείας στο Κερατσίνι και στα Καμίνια.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ(Σε Kιλά ανά ημέρα
Άλευρα από μαλακό σιτάρι 280.000
Άλευρα και σιμιγδάλια από σκληρό σιτάρι 216.000
Υποπροϊόντα 70.000
ΣΥΝΟΛΟ 566.000

ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Η εταιρεία έχει οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων το οποίο συντονίζεται από το αρμόδιο τμήμα που στεγάζεται στα γραφεία της εταιρείας στο Κερατσίνι. Η εταιρεία προωθεί τα προϊόντα της στους πελάτες της που χωρίζονται σε Βιοτεχνικούς (σάκκοι των 50 κιλών) και Βιομηχανικούς (χύμα σε σιλοφόρο φορτηγό όχημα) με πωλητές, αντιπροσώπους και με απ΄ευθείας πωλήσεις του αρμόδιου τμήματος.

Οι πωλήσεις μέσω πωλητών καλύπτουν το 27% του κύκλου εργασιών της εταιρείας, οι πωλήσεις μέσω αντιπροσώπων το 21% και 52% απ΄ευθείας από την εταιρεία. Οι πωλητές καλύπτουν τον Νομό Αττικής, ενώ η εταιρεία διαθέτει επιπλέον και δέκα (10) αντιπροσώπους που έχουν αποκλειστική συνεργασία με την εταιρεία και καλύπτουν τις περιοχές Μεσσηνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαίας, Δωδεκανήσων, Κυκλάδων, Κέρκυρας και Νησιά Β. και Ν. Αιγαίου. Ένας από τους βασικούς στόχους της εταιρείας με την ολοκλήρωση του εργοστασίου της είναι να καλύψει και τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος.

Οι πωλήσεις της εταιρείας στο μεγαλύτερο μέρος τους γίνονται επί πιστώσει. Τα εμπορεύματα μεταφέρονται στους πελάτες με μισθωμένα μεταφορικά μέσα από μεταφορικές εταιρείες. Το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων επιβαρύνει τον πελάτη και χρεώνεται συνήθως ξεχωριστά. Το συνολικό πελατολόγιο της εταιρείας κατά την 31.12.2001 απαρτίζεται από 3.850 επιχειρήσεις. Η εταιρεία ακολουθεί διάφορες προωθητικές ενέργειες όπως καταχωρήσεις στον κλαδικό τύπο και συμμετοχές σε εκθέσεις κλάδου, ενώ παράλληλα στα πλαίσια της καλής συνεργασίας με τους πελάτες της υποστηρίζει και διάφορα σωματεία αρτοποιών.