Home Page

Δελτία Τύπου:

Πληροφορίες για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2018 (άρθρο 27 παρ.3 του ΚΝ 2190/1920)
Αθήνα 7/6/2018

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε."

 

 

την 28η  Ιουνίου  2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00

Λεωφόρος Δημοκρατίας 3  – Κερατσίνι 18756

 

 

Στοιχεία & Πληροφορίες Άρθρων 26§2β(α)(αα) και 27§3 του Κ.Ν. 2190|1920

 

1.                   Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων και τους όρους άσκησης τους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του Άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 (Άρθρο 26§2β(α)(αα) του Κ.Ν. 2190|1920)

 

Άρθρο 39§2

«2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφο 3.››

 

Άρθρο 39§2α

«2α. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για Θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.» Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2β του Άρθρου 39 του ΚΝ. 2190/ 1920, «Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 2α, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.››

 

Άρθρο 39§4

«4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

 

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβούλιου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18.»

 

Άρθρο 39§5

 

«5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην  εταιρεία εντός της προθεσμίας της  προηγουμένης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη  γενική  συνέλευση  πληροφορίες για  την  πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της  εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα µε τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, εφόσον τα αντίστοιχα µέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.»

 

Σημειώνεται  ότι,  σύμφωνα  µε  την  παράγραφο  6  του  Άρθρου  39  του  Κ.Ν.  2190/1920,  «Στις περιπτώσεις  του δεύτερου  εδαφίου  της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του Άρθρου 39 του Κ.Ν.  2190/1920,  τυχόν  αμφισβήτηση  ως προς το βάσιμο ή µη της  αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών,  επιλύεται  από το  μονομελές πρωτοδικείο της  έδρας της  εταιρείας, µε απόφασή του,  που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.»

 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα µε την παράγραφο 8 του Άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των προαναφερομένων δικαιωμάτων, ο ασκών  το σχετικό  δικαίωμα μέτοχος οφείλει να αποδείξει  τη μετοχική  ιδιότητά του και τον αριθμό  των μετοχών  της εταιρείας  που κατέχει  κατά  το χρόνο  άσκησης  αυτού  του  δικαιώµατος. Τέτοια  απόδειξη  αποτελεί  και  η προσκόμιση  βεβαίωσης της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» ατό την οποία θα προκύπτει  η μετοχική ιδιότητά τους.

 

2. Πρόσκληση   για  τη  σύγκληση   Τακτικής   Γενικής   Συνέλευσης  (Άρθρο  27§3(α)  του  Κ.Ν.

2190/1920).

 

Το κείμενο  της  πρόσκλησης  της  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης, όπως  δημοσιεύτηκε στις  07.06.2018 σύμφωνα µε το Άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, παρατίθεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος.

 

3. Συνολικός αριθμός μετοχών  και δικαιωμάτων ψήφου (Άρθρο 27§3(β) του Κ.Ν. 2190/1920).

 

Κατά   την   ημερομηνία  δημοσίευσης  της  πρόσκλησης   στις  07.06.2018,  το  καταβλημένο  μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας  ανερχόταν σε € 2.090.725,00 διαιρούμενο σε 4.181.450 κοινές,  ονομαστικές μετά  ψήφου  μετοχές. Συνεπώς, κατά την ίδια  ως άνω ημερομηνία, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου ανήρχετο σε 4.181.450.

 

4. Έγγραφα  που  πρόκειται  να  υποβληθούν στην  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  (Άρθρο  27§3(γ) του Κ.Ν. 2190/1920).

 

Στην  Τακτική  Γενική  Συνέλευση θα  υποβληθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού, που είναι ήδη αναρτημένες στην  ιστοσελίδα  της Εταιρείας  www.ksarantopoulos.gr .

 

5. Στοιχεία του Άρθρου 27§3(δ) του Κ.Ν. 2190/1920.

 

Κατά   την   ημερομηνία  του   δημοσιοποίησης  του   παρόντος, δεν υφίσταται κανένα σχέδιο απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής   Γενικής Συνέλευση.

 

Τα σχόλια  του Διοικητικού Συμβουλίου για  κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος.

 

6. Έντυπο για την άσκηση  του δικαιώµατος ψήφου µέσω αντιπροσώπου (Άρθρο 27§3(ε) του Κ.Ν. 2190/1920).

 

Το υπόδειγμα  εξουσιοδότησης που  δύνανται να  χρησιμοποιήσουν οι  μέτοχοι  για  την  άσκηση  των δικαιωμάτων ψήφου  τους  µέσω  αντιπροσώπου  στην  Τακτική   Γενική  Συνέλευση παρατίθεται  στο Παράρτημα ΙΙΙ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε."

ΑΡ. ΓΕΜΗ 44313107000  -  Α.Μ.Α.Ε. 7703/06/Β/86/129

                                                               

Σύμφωνα  µε  το Νόμο   και   το  Καταστατικό  της  Ανώνυμης Εταιρείας  «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»  (η "Εταιρεία"),  καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (στο εξής οι "Μέτοχοι") στην 93η Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη  και  ώρα  13.00 στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Δημοκρατίας 3  -  Κερατσίνι, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.         Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.

2.         Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

3.         Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου / Προέγκριση νέων αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.         Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή  - Λογιστή για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5.         Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

6.         Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

7.         Παροχή ειδικής έγκρισης του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

8.         Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 σε Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

9.         Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

 

Σύμφωνα µε τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α  του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν µε τον Ν. 3884/2010 και ισχύουν,  η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για  τα ακόλουθα:

 

Ι.   Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος  και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 28.06.2018, ήτοι κατά την έναρξη της 23.06.2018 (Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται  µε  την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή, εναλλακτικά, µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 25.06.2018.

 

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση µη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν.2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση µόνο μετά από άδειά της.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για τη συμμετοχή και την άσκηση  δικαιώµατος ψήφου στη Γενική Συνέλευση µέσω αλληλογραφίας ή µε ηλεκτρονικά μέσα.

 

ΙΙ. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω  αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός  λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση µε τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας  ως εκπροσώπους  τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

 

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

 

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η  οποία  ελέγχεται από το μέτοχο  αυτόν,

 

β) είναι µέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

 

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της  Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

 

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται  στις περιπτώσεις (α) έως (γ)

 

Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση µέσω αντιπροσώπου  οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη  στην έδρα της Εταιρείας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων), Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι, καθώς και στην ιστοσελίδα  www.ksarantopoulos.gr, το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις  διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων.

 

ΙΙΙ Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

(Α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν µε αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από  το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν µε αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ksarantopoulos.gr), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής  Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

 

(Γ) Με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί οποιοσδήποτε μέτοχος να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της  ημερήσιας διάταξης. Τέτοια υποχρέωση δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

 

(∆) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν µε αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να  παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

 

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και της Εταιρείας.

 

IV. Πληροφορίες παρ.3 άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και  του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρεία www.ksarantopoulos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι) ή επικοινωνώντας µε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο  τηλέφωνο 210-4009696.

 

Κερατσίνι, 4 Ιουνίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ

 

Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας  διάταξης

 

Σύμφωνα µε το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (η "Εταιρεία"), καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (στο εξής οι "Μέτοχοι") σε Τακτική Γενική Συνέλευση (στο εξής η «ΤΓΣ») για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1ο Θέμα:

Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά στην υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2017 της Εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση (01.01.2017 – 31.12.2017), ήτοι του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Κατάστασης  Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων, της Κατάστασης Ταμειακών Ροών καθώς και των Σημειώσεων  των Οικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του µε ημερομηνία 25.4.2018, καθώς και των εκθέσεων διαχείρισης του  Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας.

 

2ο Θέμα:

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ΤΓΣ όπως, οι Μέτοχοι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίνουν την κατ άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920 απαλλαγή των µελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017.

 

3ο Θέμα

Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου / Προέγκριση νέων αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : ½ άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί να δοθούν αμοιβές για τη χρήση 2017  στα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη ποσού των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για κάθε Μέλος. Στα υπόλοιπα Μέλη του Δ.Σ. θα εισηγηθεί να δοθούν αμοιβές ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ συνολικά.

Για τη χρήση 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει να δοθούν στα Μέλη του οι ίδιες αμοιβές με το 2017.

 

4ο Θέμα

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή  - Λογιστή για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : ½ άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Για το Θέμα αυτό θα ληφθεί απόφαση από την ΤΓΣ

 

5ο Θέμα

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : ½ άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Για το Θέμα αυτό θα ληφθεί απόφαση από την ΤΓΣ.

 

6ο Θέμα

Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : ½ άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Για το Θέμα αυτό θα ληφθεί απόφαση από την ΤΓΣ.

 

7ο Θέμα

Παροχή ειδικής έγκρισης του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : ½ άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Για το Θέμα αυτό θα ληφθεί απόφαση από την ΤΓΣ.

 

 

8ο Θέμα

Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 σε Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : ½ άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Για το Θέμα αυτό θα ληφθεί απόφαση από την ΤΓΣ.

 

9ο Θέμα

Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.


 

Επί του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτίθεται να προβεί σε ανακοινώσεις, εκτός εάν προκύψουν νέα σημαντικά γεγονότα που χρήζουν ανακοίνωσης στην ΤΓΣ.

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

Κερατσίνι, 4 Ιουνίου 2018

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ

Υπόδειγμα Εξουσιοδότησης:

 

 

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο ∆ Ο Τ Η Σ Η

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ “ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΤΗΣ 28ης Ιουνίου  2018

 

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ανώνυμης εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε» (στο εξής η «Εταιρεία»):

 

Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία

 

Διεύθυνση / Έδρα

 

Αριθμός Τηλεφώνου

 

Αριθμός Μετοχών

 

 

 

 

δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι Μέτοχος /ότι το νομικό πρόσωπο που νομίμως εκπροσωπώ(1) είναι Μέτοχος της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αναφέρεται στην πρόσκληση της Γ.Σ.) και µε την παρούσα

 

Εξουσιοδοτώ

Τον/Την …………………………………………………………………………. του ……………………………………. και της……….……………………….., κάτοικο …………………………………………., οδός ……………………………………,   αριθμός  ………,   κάτοχο    του   Α∆Τ   / διαβατηρίου  µε  αριθμό …………………………………………, εκδοθέντος την…………………………, από …………………….,

 

ή και

 Τον/Την …………………………………………………………………………. του ……………………………………. και της……….……………………….., κάτοικο …………………………………………., οδός ……………………………………,   αριθμός  ………,   κάτοχο    του   Α∆Τ   / διαβατηρίου  µε  αριθμό …………………………………………, εκδοθέντος την…………………………, από …………………….,

 

ή και

Τον/Την …………………………………………………………………………. του ……………………………………. και της……….……………………….., κάτοικο …………………………………………., οδός ……………………………………,   αριθμός  ………,   κάτοχο    του   Α∆Τ   / διαβατηρίου  µε  αριθμό …………………………………………, εκδοθέντος την…………………………, από …………………….,

 

όπως ενεργώντας από κοινού ή/και ο καθένας χωριστά µε αντιπροσωπεύσουν και ψηφίσουν επονόματι και για λογαριασμό µου, µε το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος δανειστής ή θεματοφύλακας) επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την 29η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στο Κερατσίνι, επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 3, κατά την απόλυτη κρίση της/του/τους ή σύμφωνα με τις οδηγίες μου ως ακολούθως (2):

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.                    Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.

 

 

 

 

2.                    Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

 

 

 

 

3.                    Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου / Προέγκριση νέων αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.                    Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή  - Λογιστή για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

 

 

 

 

5.                    Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

 

 

6.                     Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

 

 

 

 

7.                    Παροχή ειδικής έγκρισης του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

 

 

 

 

8.                    Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 σε Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

 

 

 

 

9.                    Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις

 

 

 

 

 

Διά  της παρούσης  δηλώνω  ότι έχω λάβει πλήρη και έγκαιρη  γνώση  των ανωτέρω  προς συζήτηση θεμάτων.

 

Δηλώνω επίσης ότι εγκρίνω εκ των προτέρων  κάθε ενέργεια του/των  ως άνω εξουσιοδοτουμένων προσώπου/ων,  η οποία θα γίνει  στο πλαίσιο της παρούσας  εντολής, ως νόμιμη,  έγκυρη και ισχυρή.

 

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 27η Ιουνίου 2018 έγγραφη ανάκληση της παρούσας.

 

 

 

 

                                          

 

                             

(τόπος)

 

(ημερομηνία)

 

 

 

 

 

 

 

 

(υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 

 

(ονοματεπώνυμο)

 

 

 

 

(1).Προσκομίζονται τα απαραίτητα έγγραφα

(2).Σε περίπτωση που επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέχονται οδηγίες ψήφου προς τον αντιπρόσωπο, παρακαλούμε σημειώστε με Χ τη ψήφο σας                                                                                      

 

Back...