Home Page

Δελτία Τύπου:

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2015
Αθήνα 9/6/2015

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Ο Τ Η Σ Η

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ “ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΤΗΣ 30ης Ιουνίου  2015

 

Ο υπογράφων µέτοχος  / νόµιµος  εκπρόσωπος  µετόχου  της ανώνυµης Εταιρείας εταιρίας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε» (στο εξής η «Εταιρεία»):

 

Ονοµατεπώνυµο/ Επωνυµία

 

∆ιεύθυνση / Έδρα

 

Αριθµός Τηλεφώνου

 

Αριθµός Μετοχών

 

 

 

 

δηλώνω   υπεύθυνα  ότι  είµαι  Μέτοχος   / ότι  το  νοµικό   πρόσωπο  που  νοµίµως   εκπροσωπώ(1)     είναι

Μέτοχος   της   Εταιρείας κατά   την   Ηµεροµηνία  Καταγραφής  (όπως   αναφέρεται  στην πρόσκληση  της Γ.Σ.) και µε την παρούσα

 

Εξουσιοδοτώ

Τον/Την …………………………………………………………………………. του ……………………………………. και της

……………………………….., κάτοικο …………………………………………., οδός ……………………………………,   αριθµός  ………,   κάτοχο    του   Α∆Τ   / διαβατηρίου  µε  αριθµό …………………………………………, εκδοθέντος την…………………………, από …………………….,

 

ή και

 Τον/Την …………………………………………………………………………. του ……………………………………. και της

……………………………….., κάτοικο …………………………………………., οδός ……………………………………,   αριθµός  ………,   κάτοχο    του   Α∆Τ   / διαβατηρίου  µε  αριθµό …………………………………………, εκδοθέντος την…………………………, από …………………….,

 

ή και

Τον/Την …………………………………………………………………………. του ……………………………………. και της

……………………………….., κάτοικο …………………………………………., οδός ……………………………………,   αριθµός  ………,   κάτοχο    του   Α∆Τ   / διαβατηρίου  µε  αριθµό …………………………………………, εκδοθέντος την…………………………, από …………………….,

 

 

όπως  ενεργώντας  από  κοινού ή  / και  ο  καθένας χωριστά µε  αντιπροσωπεύσουν  και  ψηφίσουν επονόµατι και για  λογαριασµό µου, µε το σύνολο  των δικαιωµάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις µετοχές της Εταιρείας,  των οποίων  είµαι  κύριος  ή έχω εκ του νόµου  ή από σύµβαση  δικαίωµα ψήφου (π.χ.  ως ενεχυρούχος δανειστής  ή θεµατοφύλακας) επί των  θεµάτων  της Ηµερήσιας ιάταξης κατά  την Τακτική    Γενική    Συνέλευση   των    κατόχων   κοινών   µετοχών    της   Εταιρείας,    που   θα πραγματοποιηθεί την  30η  Ιουνίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στην έδρα της  Εταιρείας που βρίσκεται στο Κερατσίνι,  επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 3, κατά την απόλυτη κρίση της/του/τους ή σύμφωνα με τις οδηγίες μου ως ακολούθως (2):

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.     Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.

 

 

 

 

2.     Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

 

 

 

 

3.     Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου / Προέγκριση νέων αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

 

 

4.     Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή  - Λογιστή για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

.

 

 

 

 

5. Παροχή ειδικής έγκρισης του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

 

 

 

 

6.     Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

 

 

 

 

 

Διά  της παρούσης  δηλώνω  ότι έχω λάβει πλήρη και έγκαιρη  γνώση  των ανωτέρω  προς συζήτηση θεμάτων.

 

Δηλώνω επίσης ότι εγκρίνω εκ των προτέρων  κάθε ενέργεια του/των  ως άνω εξουσιοδοτουμένων προσώπουν,  η οποία θα γίνει  στο πλαίσιο της παρούσας  εντολής, ως νόμιμη,  έγκυρη και ισχυρή.

 

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 29η Ιουνίου 2015 έγγραφη ανάκληση της παρούσας.

 

 

 

 

                                     

 

                         

(τόπος)

 

(ημερομηνία)

 

 

 

 

 

 

 

 

(υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 

 

(ονοματεπώνυμο)

 

 

 

 

 

(1).Προσκομίζονται τα απαραίτητα έγγραφα

(2).Σε περίπτωση που επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέχονται οδηγίες ψήφου προς τον αντιπρόσωπο, παρακαλούμε σημειώστε με Χ τη ψήφο σας             

 

 

Back...