Home Page

Δελτία Τύπου:

Πληροφορίες για τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2012 (άρθρο 27 παρ.3 του Κ.Ν.2190/1920)
Αθήνα 7/6/2012

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε."

 

 

την 28η  Ιουνίου  2012, η΅έρα Πέ΅̟τη και ώρα 13.00

Λεωφόρος Δημοκρατίας 3  – Κερατσίνι 18756

 

 

Στοιχεία & Πληροφορίες ’ρθρων 26§2β(α)(αα) και 27§3 του Κ.Ν. 2190|1920

 

1.        Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων και τους όρους άσκησης τους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του ’ρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 (’ρθρο 26§2β(α)(αα) του Κ.Ν. 2910|1920)

 

’ρθρο 39§2

«2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξης η δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση   το σχέδιο απόφασης που   έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφο 3.››

 

’ρθρο 39§2α

«2α. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης σχέδια αποφάσεων για Θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περίελθε στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης» Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο Ζβ του ’ρθρου 39 του ΚΝ. 2190/ 1920, «Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 2α, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.››

 

’ρθρο 39§4

«4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

 

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβούλιου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη   λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18.»

 


ρθρο 39§5

 

«5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην  εταιρεία εντός της προθεσμίας της  προηγουμένης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη  γενική  συνέλευση  πληροφορίες για  την  πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της  εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύ΅φωνα ΅ε τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, εφόσον τα αντίστοιχα ΅έλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.»

 

Σημειώνεται  ότι,  σύ΅φωνα  ΅ε  την  παράγραφο  6  του  ρθρου  39  του  Κ.Ν.  2190/1920,  στις περιπτώσεις  του δεύτερου  εδαφίου  της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του ρθρου 39 του Κ.Ν.  2910/1920,  «τυχόν  αμφισβήτηση  ως προς το βάσι΅ο ή ΅η της  αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών,  επιλύεται  από το  μονο΅ελές πρωτοδικείο της  έδρας της  εταιρείας, ΅ε απόφαση του  που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.»

 

Επισημαίνεται ότι, σύ΅φωνα ΅ε την παράγραφο 8 του ρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των προαναφερομένων δικαιωμάτων, ο ασκών  το σχετικό  δικαίω΅α μέτοχος οφείλει να αποδείξει  τη μετοχική  ιδιότητά του και τον αριθ΅ό  των μετοχών  της Εταιρείας  που κατέχει  κατά  το χρόνο  άσκησης  αυτού  του  δικαιώ΅ατος. Τέτοια  απόδειξη  αποτελεί  και  η προσκό΅ιση  βεβαίωσης της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ατό την οποία θα προκύπτει  η μετοχική ιδιότητά τους.

 

2. Πρόσκληση   για  τη  σύγκληση   Τακτικής   Γενικής   Συνέλευσης  (’ρθρο  27§3(α)  του  Κ.Ν.

2910/1920).

 

Το κείμενο  της  πρόσκλησης  της  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης, όπως  δημοσιεύτηκε στις  07.06.2012 σύ΅φωνα ΅ε το ρθρο 26 του Κ.Ν. 2910/1920, παρατίθεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος.

 

3. Συνολικός αριθ΅ός μετοχών  και δικαιωμάτων ψήφου (’ρθρο 27§3(β) του Κ.Ν. 2910/1920).

 

Κατά   την   ημερομηνία  δημοσίευσης  της  πρόσκλησης   στις  07.06.2012,  το  καταβλημένο  μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας  ανερχόταν σε € 2.090.725,00 διαιρούμενο σε 4.181.450 κοινές,  ονο΅αστικές μετά  ψήφου  μετοχές. Συνεπώς, κατά την ίδια  ως άνω ημερομηνία, ο συνολικός αριθ΅ός των δικαιωμάτων ψήφου ανήρχετο σε 4.181.450.

 

4. Έγγραφα  που  πρόκειται  να  υποβληθούν στην  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  (’ρθρο  27§3(γ)

του Κ.Ν. 2910/1920).

 

Στην  Τακτική  Γενική  Συνέλευση θα  υποβληθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού, που είναι ήδη αναρτημένες στην  ιστοσελίδα  της Εταιρείας  www.ksarantopoulos.gr .

 

5. Στοιχεία του ρθρου 27§3(δ) του Κ.Ν. 2910/1920.

 

Κατά   την   ημερομηνία  του   δημοσιοποίησης  του   παρόντος,  δεν   υφίσταται  οποιοδήποτε  σχέδιο απόφασης για οποιοδήποτε θέ΅α της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής   Γενικής Συνέλευσης.

 

Τα σχόλια  του Διοικητικού Συμβουλίου για  κάθε θέ΅α της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής  Γενικής

Συνέλευσης παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος.

 

6. Έντυπο για την άσκηση  του δικαιώ΅ατος ψήφου ΅έσω αντιπροσώπου (’ρθρο 27§3(ε) του

Κ.Ν. 2910/1920).

 

Το υπόδειγμα  εξουσιοδότησης που  δύνανται να  χρησιμοποιήσουν οι  μέτοχοι  για  την  άσκηση  των δικαιωμάτων ψήφου  τους  ΅έσω  αντιπροσώπου  στην  Τακτική   Γενική  Συνέλευση παρατίθεται  στο Παράρτημα ΙΙΙ.

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε."

Α.Μ.Α.Ε. 7703/06/Β/86/129

 

Σύ΅φωνα  ΅ε  το  Νό΅ο   και   το  Καταστατικό  της  Aνώνυ΅ης  Eταιρείας  «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»  (η "Εταιρεία"),  καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονο΅αστικών ΅ετοχών της Εταιρείας το εξής οι "Μέτοχοι") στην 87η Τακτική Γενική Συνέλευση την  28η Ιουνίου 2012, η΅έρα  Πέ΅πτη  και  ώρα  13.00 στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Δημοκρατίας 3  -  Κερατσίνι, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της η΅ερήσιας διάταξης:

 

1.        Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2011 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού, καθώς και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2011.

2.        Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

3.        Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου / Προέγκριση νέων αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.        Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

5.        Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

6.        Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή  - Λογιστή για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

7.        Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

 

Σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο 26 παρ. 2β  του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε ΅ε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει,  η Εταιρεία ενη΅ερώνει τους κ.κ. Μετόχους για  τα ακόλουθα:

Ι.   Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου

 

Κάθε  ΅ετοχή  έχει  δικαίω΅α ΅ιας  ψήφου. Στη  Γενική  Συνέλευση έχουν δικαίω΅α να  λάβουν  ΅έρος  και  να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι  θα είναι εγγεγρα΅΅ένοι κατά  την έναρξη της πέ΅πτης (5ης) η΅έρας πριν  από την η΅έρα   συνεδρίασης  της   Γενικής   Συνέλευσης  της   28.06.2012,   ήτοι   κατά   την  23.06.2012   (Η΅ερο΅ηνία Καταγραφής)  στο   αρχείο  ΅ετόχων  της   Εταιρείας  που   τηρείται   ηλεκτρονικά  στην   εταιρία  "Ελληνικά Χρη΅ατιστήρια Ανώνυ΅η Εταιρεία Συ΅΅ετοχών,  Εκκαθάρισης ιακανονισ΅ού  &  Καταχώρησης" (ΕΧΑΕ), χωρίς  να   απαιτείται δέσ΅ευση   των  ΅ετοχών  τους.   Η  απόδειξη  της  ΅ετοχικής ιδιότητας  γίνεται  ΅ε  την προσκό΅ιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή, εναλλακτικά, ΅ε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας ΅ε τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά ΅ε την ΅ετοχική ιδιότητα  πρέπει  να  περιέλθει   στην  Εταιρεία το  αργότερο την  τρίτη   (3η)  η΅έρα   πριν   από  την συνεδρίαση της Γενικής  Συνέλευσης, ήτοι την 25.06.2012.

 

 

Έναντι της  Εταιρείας θεωρείται ότι  έχει  δικαίω΅α  συ΅΅ετοχής και  ψήφου στη  Γενική  Συνέλευση  ΅όνον όποιος  φέρει  την  ιδιότητα του  ΅ετόχου κατά  την  αντίστοιχη Η΅ερο΅ηνία  Καταγραφής. Σε  περίπτωση  ΅η συ΅΅όρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α    του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω  ΅έτοχος ΅ετέχει  στη Γενική Συνέλευση ΅όνο  ΅ετά από άδειά  της.

Το Καταστατικό της  Εταιρείας δεν  προβλέπει  διαδικασίες για  τη  συ΅΅ετοχή και  την  άσκηση  δικαιώ΅ατος ψήφου στη Γενική Συνέλευση ΅έσω αλληλογραφίας ή ΅ε ηλεκτρονικά ΅έσα.

 

ΙΙ. Διαδιακασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

 

Κάθε  ΅έτοχος συ΅΅ετέχει στη  Γενική  Συνέλευση και  ψηφίζει είτε  αυτοπροσώπως είτε  ΅έσω  αντιπροσώπου. Κάθε  ΅έτοχος ΅πορεί  να  διορίζει ΅έχρι  τρεις  (3) αντιπροσώπους. στόσο,  αν  ο ΅έτοχος κατέχει ΅ετοχές  της Εταιρείας, οι οποίες  ε΅φανίζονται σε περισσότερους του ενός  λογαριασ΅ούς αξιών, ο περιορισ΅ός αυτός  δεν ε΅ποδίζει το  ΅έτοχο  να  ορίζει  διαφορετικούς αντιπροσώπους για  τις  ΅ετοχές  που  ε΅φανίζονται στον  κάθε λογαριασ΅ό αξιών σε  σχέση  ΅ε  τη  Γενική  Συνέλευση.  Νο΅ικά πρόσωπα   ΅ετέχουν στη  Γενική  Συνέλευση ορίζοντας   ως   εκπροσώπους  τους   ΅έχρι    τρία   (3)   φυσικά πρόσωπα.    Αντιπρόσωπος  που   ενεργεί  για περισσοτέρους ΅ετόχους ΅πορεί να ψηφίζει διαφορετικά για  κάθε ΅έτοχο.

 

Ο αντιπρόσωπος ΅ετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν  από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής  Συνέλευσης, κάθε  συγκεκρι΅ένο γεγονός, το οποίο  ΅πορεί  να  είναι χρήσι΅ο στους  ΅ετόχους για την  αξιολόγηση του  κινδύνου να  εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συ΅φέροντα πλην  των  συ΅φερόντων του  αντιπροσωπευό΅ενου  ΅ετόχου. Κατά   την  έννοια της  παρούσας παραγράφου,  ΅πορεί   να  προκύπτει σύγκρουση συ΅φερόντων ιδίως  όταν  ο αντιπρόσωπος:

 

α)    είναι ΅έτοχος που  ασκεί  τον  έλεγχο  της  Εταιρείας ή είναι άλλο  νο΅ικό πρόσωπο  ή οντότητα η  οποία  ελέγχεται από το ΅έτοχο  αυτόν,

 

β)    είναι ΅έλος του διοικητικού συ΅βουλίου ή της εν γένει  διοίκησης της Εταιρείας ή ΅ετόχου που ασκεί  τον έλεγχο  της Εταιρείας, ή άλλου  νο΅ικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από ΅έτοχο  ο οποίος  ασκεί  τον έλεγχο  της Εταιρείας,

 

γ)    είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής  της  Εταιρείας ή ΅ετόχου που  ασκεί  τον  έλεγχο  της  Εταιρείας, ή άλλου  νο΅ικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από ΅έτοχο,  ο οποίος  ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

 

δ)    είναι  σύζυγος ή  συγγενής  πρώτου   βαθ΅ού ΅ε  ένα  από  τα  φυσικά πρόσωπα   που  αναφέρονται  στις περιπτώσεις (α) έως (γ)

 

Μέτοχοι οι  οποίοι  επιθυ΅ούν να  συ΅΅ετάσχουν στη  Γενική  Συνέλευση ΅έσω  αντιπροσώπου  οφείλουν να καταθέσουν  τη   σχετική  εξουσιοδότηση  αντιπροσώπευσης,  που   είναι  διαθέσι΅η  στην έδρα της Εταιρείας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων), Λεωφόρος Δημοκρατίας 3  -  Κερατσίνι, καθώς και στην  ιστοσελίδα  www.ksarantopoulos.gr  , το αργότερο την τρίτη  η΅έρα  πριν  από τη συνεδρίαση της Γενικής  Συνέλευσης.

 

Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρείας δεν  δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις  διορισ΅ού και ανάκλησης αντιπροσώπων.

 

ΙΙΙ Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

 

)  Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα  εικοστό  (1/20) του καταβεβλη΅ένου ΅ετοχικού κεφαλαίου, ΅πορούν ΅ε αίτησή τους, η οποία  πρέπει να περιέλθει  στο ιοικητικό Συ΅βούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον η΅έρες   πριν   από  τη  Γενική   Συνέλευση,  να  ζητήσουν  από  το  ιοικητικό  Συ΅βούλιο  να  εγγράψει στην η΅ερήσια  διάταξη  της   Γενικής   Συνέλευσης,  πρόσθετα  θέ΅ατα.  Η   αίτηση   πρέπει   να   συνοδεύεται  από αιτιολόγηση ή  από  σχέδιο  απόφασης  προς  έγκριση  στη  Γενική  Συνέλευση.  Η  αναθεωρη΅ένη  η΅ερήσια διάταξη δη΅οσιοποιείται ΅ε τον ίδιο  τρόπο όπως και η προηγού΅ενη η΅ερήσια διάταξη δεκατρείς (13) η΅έρες πριν  από  την  η΅ερο΅ηνία της  Γενικής  Συνέλευσης και  ταυτόχρονα τίθεται στη  διάθεση των  ΅ετόχων στην   ιστοσελίδα της Εταιρείας, ΅αζί  ΅ε την  αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους ΅ετόχους κατά  τα προβλεπό΅ενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(Β)  Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα  εικοστό  (1/20) του καταβεβλη΅ένου ΅ετοχικού κεφαλαίου, μπορούν ΅ε αίτησή τους, η οποία  πρέπει να περιέλθει  στο ιοικητικό Συ΅βούλιο επτά (7) τουλάχιστον η΅έρες πριν  από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το ιοικητικό Συ΅βούλιο να θέσει στη διάθεση των ΅ετόχων ΅ε  ανάρτηση  στην   ιστοσελίδα  της   Εταιρείας  (www.ksarantopoulos.gr),  τουλάχιστον   έξι   (6)  η΅έρες   πριν   την η΅ερο΅ηνία της Γενικής  Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για  τα θέ΅ατα που έχουν περιληφθεί στην  αρχική ή την αναθεωρη΅ένη η΅ερήσια διάταξη.

 

)  Με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις  η΅έρες πριν  από τη Γενική Συνέλευση, ΅πορεί  οποιοσδήποτε ΅έτοχος να  ζητήσει  από το ιοικητικό Συ΅βούλιο να  παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτού΅ενες συγκεκρι΅ένες πληροφορίες για  τις υποθέσεις  της Εταιρίας, στο ΅έτρο  που αυτές είναι χρήσι΅ες για  την  πραγ΅ατική εκτί΅ηση  των  θε΅άτων της  η΅ερήσιας διάταξης. Τέτοια  υποχρέωση δεν υφίσταται όταν  οι σχετικές  πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

 

(∆)  Μέτοχοι που  εκπροσωπούν το ένα πέ΅πτο (1/5) του καταβεβλη΅ένου ΅ετοχικού κεφαλαίου, ΅πορούν ΅ε αίτησή τους,  η οποία  υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις  η΅έρες  πριν  από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το ιοικητικό Συ΅βούλιο να  παράσχει στη Γενική  Συνέλευση πληροφορίες για  την πορεία  των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

 

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερό΅ενες περιπτώσεις οι αιτούντες ΅έτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη ΅ετοχική τους ιδιότητα και τον αριθ΅ό των ΅ετοχών που κατέχουν κατά  την άσκηση του σχετικού δικαιώ΅ατος. Τέτοια  απόδειξη  αποτελεί  και η προσκό΅ιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες  κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της ΅ετοχικής ιδιότητας ΅ε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και της Εταιρείας.

 

IV. Πληροφορίες παρ.3 άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

 

Οι  πληροφορίες του  άρθρου 27  ̟αρ.  3  του  Κ.Ν.2190/1920  συ΅̟εριλα΅βανο΅ένης  της  πρόσκλησης  για  σύγκληση της Γενικής  Συνέλευσης, του εντύπου διορισ΅ού αντιπροσώπου και  του σχεδίου απόφασης για  τα θέ΅ατα  της   η΅ερήσιας  διάταξης  διατίθενται   σε   ηλεκτρονική  ΅ορφή   στην   ιστοσελίδα  της   Εταιρεία www.ksarantopoulos.gr. Οι  ενδιαφερό΅ενοι ΅έτοχοι δύνανται  να  λα΅βάνουν  αντίγραφα των  τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,  προσερχό΅ενοι στα γραφεία της  Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 3  -  Κερατσίνι) ή  επικοινωνώντας ΅ε το  Τ΅ή΅α  Εξυπηρέτησης Μετόχων στο  τηλέφωνο 210-4009696.

 

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2012

 

Το ιοικητικό Συ΅βούλιο

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ

 

Σχόλια ∆ιοικητικού Συ΅βουλίου επί των θε΅άτων της η΅ερήσιας  διάταξης

 

Σύ΅φωνα ΅ε τα νό΅ο  και  το Καταστατικό της Τράπεζας,  καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονο΅αστικών

΅ετοχών  της Τράπεζας  (στο εξής οι «Μέτοχοι»)  σε Τακτική  Γενική Συνέλευση (στο εξής η «ΤΓΣ») για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θε΅άτων  της η΅ερήσιας διάταξης:

 

1ο Θέ΅α:

 

Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2011 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού, καθώς και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2011.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : ½ άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Το  πρώτο  (1ο)  θέ΅α  της  Ημερήσιας ιάταξης  αφορά  στην  υποβολή   προς  έγκριση   των  Ετήσιων Οικονομικών  Καταστάσεων της  31.12.2011 της Εταιρείας και του Ομίλου για   την   χρήση   (01.01.2011  –  31.12.2011),  ήτοι  του  Ισολογισμού  μετά  του Λογαριασ΅ού  Αποτελεσ΅άτων Χρήσης,  της  Κατάστασης  Μεταβολών  των  Ιδίων   Κεφαλαίων,  της Κατάστασης Τα΅ειακών Ροών καθώς  και των Ση΅ειώσεων  των Οικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν από  το  Διοικητικό Συμβούλιο της  Εταιρείας κατά  την  συνεδρίασή του  ΅ε ημερομηνία 26.3.2012, καθώς  και  των  εκθέσεων  διαχείρισης του  Διοικητικού Συμβουλίου και  των  Ορκωτών Ελεγκτών  της Εταιρείας.

 

Το ιοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει  την έγκριση  των ανωτέρω.  Για τη κλειόμενη χρήση 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη κλειόμενη χρήση, προκειμένου η Εταιρεία να έχει τα απαιτούμενα ταμειακά διαθέσιμα για την εύρυθμη λειτουργία και τη σταθερή ανάπτυξή της. Για την έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος γι;α τη κλειόμενη χρήση απαιτείται πλειοψηφία: 70% του ΅ετοχικού  κεφαλαίου.

 

2ο Θέ΅α:

 

 

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : ½ άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα  εισηγηθεί  στη ΤΓΣ όπως οι Μέτοχοι  της Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης εγκρίνουν την κατ’ άρθρο  35 του Κ.Ν. 2190/1920 απαλλαγή των ΅ελών του ιοικητικού Συμβουλίου και  των  Ελεγκτών  από  κάθε  ευθύνη  αποζημίωσης για  τις Ετήσιες  Οικονομικές Καταστάσεις και  την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 – 31.12.2011.

 

3ο Θέ΅α

 

Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου / Προέγκριση νέων αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : ½ άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Το ιοικητικό Συμβούλιο θα  εισηγηθεί  να δοθούν αμοιβές για τη χρήση 2011  στα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη ποσού των τριών χιλιάδων (3.000,00) Ευρώ για κάθε Μέλος. Στα υπόλοιπα Μέλη του Δ.Σ. θα εισηγηθεί να μην δοθούν αμοιβές. Τις ίδιες αμοιβές για τη χρήση 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί και για τη χρήση 2012..

 

4ο Θέμα

 

Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : ½ άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της από 31 Μαρτίου 2012 απόφασής του με την οποία αντικαταστάθηκε παραιτηθέν το Μέλος του Δ.Σ. κα Χριστίνα Θ. Σαραντοπούλου από τον κο Χρήστο Θ. Σιψή.

5ο Θέ΅α

 

Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : ½ άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Για το Θέμα αυτό θα ληφθεί απόφαση από την ΤΓΣ

 

6ο Θέμα

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή  - Λογιστή για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : ½ άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 

Για το Θέμα αυτό θα ληφθεί απόφαση από την ΤΓΣ

 

7ο Θέ΅α

 

Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.


 

 

Επί του  παρόντος, το  ιοικητικό Συ΅βούλιο δεν  προτίθεται να  προβεί  σε ανακοινώσεις, εκτός  εάν

προκύψουν νέα ση΅αντικά γεγονότα που χρήζουν ανακοίνωσης στην ΤΓΣ

 

Αθήνα,  1 Ιουνίου 2012

 

Το ιοικητικό Συ΅βούλιο

 

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ

Υπόδειγ΅α Εξουσιοδότησης:

 

 

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Ο Τ Η Σ Η

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ “ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ”

ΤΗΣ 28ης Ιουνίου  2012

 

Ο υπογράφων ΅έτοχος  / νό΅ι΅ος  εκπρόσωπος  ΅ετόχου  της ανώνυ΅ης Εταιρείας εταιρίας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε» (στο εξής η «Εταιρεία»):

 

Ονο΅ατεπώνυ΅ο/ Επωνυ΅ία

 

∆ιεύθυνση / Έδρα

 

Αριθ΅ός Τηλεφώνου

 

Αριθ΅ός Μετοχών

 

 

 

 

δηλώνω   υπεύθυνα  ότι  εί΅αι  Μέτοχος   / ότι  το  νο΅ικό   πρόσωπο  που  νο΅ί΅ως   εκπροσωπώ(1)     είναι

Μέτοχος   της   Εταιρείας κατά   την   Η΅ερο΅ηνία  Καταγραφής  (όπως   αναφέρεται  στην πρόσκληση  της Γ.Σ.) και ΅ε την παρούσα

 

Εξουσιοδοτώ

Τον/Την …………………………………………………………………………. του ……………………………………. και της

……………………………….., κάτοικο …………………………………………., οδός ……………………………………,   αριθ΅ός  ………,   κάτοχο    του   Α∆Τ   / διαβατηρίου  ΅ε  αριθ΅ό …………………………………………, εκδοθέντος την…………………………, από …………………….,

 

ή και

 Τον/Την …………………………………………………………………………. του ……………………………………. και της

……………………………….., κάτοικο …………………………………………., οδός ……………………………………,   αριθ΅ός  ………,   κάτοχο    του   Α∆Τ   / διαβατηρίου  ΅ε  αριθ΅ό …………………………………………, εκδοθέντος την…………………………, από …………………….,

 

ή και

Τον/Την …………………………………………………………………………. του ……………………………………. και της

……………………………….., κάτοικο …………………………………………., οδός ……………………………………,   αριθ΅ός  ………,   κάτοχο    του   Α∆Τ   / διαβατηρίου  ΅ε  αριθ΅ό …………………………………………, εκδοθέντος την…………………………, από …………………….,

 

 

όπως  ενεργώντας  από  κοινού ή  / και  ο  καθένας χωριστά ΅ε  αντιπροσωπεύσουν  και  ψηφίσουν επ’ ονό΅ατι και για  λογαριασ΅ό ΅ου, ΅ε το σύνολο  των δικαιω΅άτων ψήφου που αντιστοιχούν στις ΅ετοχές της Εταιρείας,  των οποίων  εί΅αι  κύριος  ή έχω εκ του νό΅ου  ή από σύ΅βαση  δικαίω΅α ψήφου (π.χ.  ως ενεχυρούχος δανειστής  ή θε΅ατοφύλακας) επί των  θε΅άτων  της Η΅ερήσιας ιάταξης κατά  την Τακτική    Γενική    Συνέλευση   των    κατόχων   κοινών   ΅ετοχών    της   Εταιρείας,    που   θα πραγματοποιηθεί την  28η  Ιουνίου 2012, η΅έρα  Πέ΅πτη  και  ώρα  13.00, στην έδρα της  Εταιρείας που βρίσκεται στο Κερατσίνι,  επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 3, κατά την απόλυτη κρίση της/του/τους ή σύμφωνα με τις οδηγίες μου ως ακολούθως (2):

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.      Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2011 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού, καθώς και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2011.

 

 

 

 

2.      Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011

 

 

 

 

3.      Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου / Προέγκριση νέων αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

 

 

 

4.      Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

 

 

5.      Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

 

 

 

 

6.      Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή  - Λογιστή για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

 

 

 

 

7. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

 

 

 

 

 

∆ιά  της παρούσης  δηλώνω  ότι έχω λάβει πλήρη και έγκαιρη  γνώση  των ανωτέρω  προς συζήτηση θε΅άτων.

 

ηλώνω επίσης ότι εγκρίνω εκ των προτέρων  κάθε ενέργεια του/των  ως άνω εξουσιοδοτουμένων

προσώπουν,  η οποία θα γίνει  στο πλαίσιο της παρούσας  εντολής, ως νό΅ι΅η,  έγκυρη και ισχυρή.

 

 

Σε  περίπτωση   αυτοπρόσωπης  προσέλευσής  ΅ου  στην  ως  άνω   Τακτική  Γενική  Συνέλευση,   η

παρούσα  εξουσιοδότηση δεν θα ισχύει.

 

 

 

 

                                     

 

                         

(τόπος)

 

(ημερομηνία)

 

 

 

 

 

 

 

 

(υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 

 

(ονοματεπώνυμο)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1).Προσκομίζονται τα απαραίτητα έγγραφα

(2).Σε περίπτωση που επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέχονται οδηγίες ψήφου προς τον αντιπρόσωπο, παρακαλούμε σημειώστε με Χ τη ψήφο σας                                                                         

Back...