Home Page

Δελτία Τύπου:

Έντυπο διορισμού Αντιπροσώπου/ων για τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2012
Αθήνα 7/6/2012

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Ο Τ Η Σ Η

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ “ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΤΗΣ 28ης Ιουνίου  2012

 

Ο υπογράφων µέτοχος  / νόµιµος  εκπρόσωπος  µετόχου  της ανώνυµης Εταιρείας εταιρίας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε» (στο εξής η «Εταιρεία»):

 

Ονοµατεπώνυµο/ Επωνυµία

 

∆ιεύθυνση / Έδρα

 

Αριθµός Τηλεφώνου

 

Αριθµός Μετοχών

 

 

 

 

δηλώνω   υπεύθυνα  ότι  είµαι  Μέτοχος   / ότι  το  νοµικό   πρόσωπο  που  νοµίµως   εκπροσωπώ(1)     είναι

Μέτοχος   της   Εταιρείας κατά   την   Ηµεροµηνία  Καταγραφής  (όπως   αναφέρεται  στην πρόσκληση  της Γ.Σ.) και µε την παρούσα

 

Εξουσιοδοτώ

Τον/Την …………………………………………………………………………. του ……………………………………. και της

……………………………….., κάτοικο …………………………………………., οδός ……………………………………,   αριθµός  ………,   κάτοχο    του   Α∆Τ   / διαβατηρίου  µε  αριθµό …………………………………………, εκδοθέντος την…………………………, από …………………….,

 

ή και

 Τον/Την …………………………………………………………………………. του ……………………………………. και της

……………………………….., κάτοικο …………………………………………., οδός ……………………………………,   αριθµός  ………,   κάτοχο    του   Α∆Τ   / διαβατηρίου  µε  αριθµό …………………………………………, εκδοθέντος την…………………………, από …………………….,

 

ή και

Τον/Την …………………………………………………………………………. του ……………………………………. και της

……………………………….., κάτοικο …………………………………………., οδός ……………………………………,   αριθµός  ………,   κάτοχο    του   Α∆Τ   / διαβατηρίου  µε  αριθµό …………………………………………, εκδοθέντος την…………………………, από …………………….,

 

 

όπως  ενεργώντας  από  κοινού ή  / και  ο  καθένας χωριστά µε  αντιπροσωπεύσουν  και  ψηφίσουν επονόµατι και για  λογαριασµό µου, µε το σύνολο  των δικαιωµάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις µετοχές της Εταιρείας,  των οποίων  είµαι  κύριος  ή έχω εκ του νόµου  ή από σύµβαση  δικαίωµα ψήφου (π.χ.  ως ενεχυρούχος δανειστής  ή θεµατοφύλακας) επί των  θεµάτων  της Ηµερήσιας ιάταξης κατά  την Τακτική    Γενική    Συνέλευση   των    κατόχων   κοινών   µετοχών    της   Εταιρείας,    που   θα πραγματοποιηθεί την  28η  Ιουνίου 2012, ηµέρα  Πέµπτη  και  ώρα  13.00, στην έδρα της  Εταιρείας που βρίσκεται στο Κερατσίνι,  επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 3, κατά την απόλυτη κρίση της/του/τους ή σύμφωνα με τις οδηγίες μου ως ακολούθως (2):

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.      Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2011 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού, καθώς και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2011.

 

 

 

 

2.      Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011

 

 

 

 

3.      Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου / Προέγκριση νέων αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

 

 

 

4.      Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

 

 

5.      Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

 

 

 

 

6.      Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή  - Λογιστή για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

 

 

 

 

7. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

 

 

 

 

 

∆ιά  της παρούσης  δηλώνω  ότι έχω λάβει πλήρη και έγκαιρη  γνώση  των ανωτέρω  προς συζήτηση θεµάτων.

 

ηλώνω επίσης ότι εγκρίνω εκ των προτέρων  κάθε ενέργεια του/των  ως άνω εξουσιοδοτουμένων

προσώπουν,  η οποία θα γίνει  στο πλαίσιο της παρούσας  εντολής, ως νόµιµη,  έγκυρη και ισχυρή.

 

 

Σε  περίπτωση   αυτοπρόσωπης  προσέλευσής  µου  στην  ως  άνω   Τακτική  Γενική  Συνέλευση,   η

παρούσα  εξουσιοδότηση δεν θα ισχύει.

 

 

 

 

                                     

 

                         

(τόπος)

 

(ημερομηνία)

 

 

 

 

 

 

 

 

(υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 

 

(ονοματεπώνυμο)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1).Προσκομίζονται τα απαραίτητα έγγραφα

(2).Σε περίπτωση που επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέχονται οδηγίες ψήφου προς τον αντιπρόσωπο, παρακαλούμε σημειώστε με Χ τη ψήφο σας  

Back...