Home Page

Δελτία Τύπου:

Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου ( Audit Committee Charter )
Αθήνα 5/12/2011

Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου ( Audit Committee Charter ) 

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την άσκηση των καθηκόντων του, αναφορικά με την αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του  Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής Ελέγχου αναπτύσσει άμεση και τακτική επαφή με τους τακτικούς ελεγκτές, προκειμένου να λαμβάνει τακτική ενημέρωση από τους τελευταίους σε σχέση με την ορθή λειτουργία του συστήματος ελέγχου.

Ο παρόν Κανονισμός περιλαμβάνει τα κάτωθι κεφάλαια:

I.  Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου

II.  Μέλη και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

III. Υπευθυνότητες της Επιτροπής Ελέγχου

IV.  Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου

V.  Λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου

Ακολούθως αναλύονται τα κεφάλαια του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου:

I. Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με στόχο την υποστήριξη του ΔΣ στα καθήκοντά του σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου.

Επιπροσθέτως η Επιτροπή Ελέγχου έχει ως σκοπό:

        i.            τη σχεδίαση της διαδικασίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου,

      ii.            την ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου,

    iii.            την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ανεξαρτησίας, επάρκειας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας.

II.  Μέλη και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από 3 μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. τα οποία διαθέτουν τις απαιτούμενες για το έργο αυτό γνώσεις και εμπειρίες.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται μη εκτελεστικό μέλος.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται με απόφαση της γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί απεριόριστα και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να κατέχουν παράλληλες θέσεις ή ιδιότητες ή να διενεργούν συναλλαγές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με τον σκοπό της Επιτροπής.

III. Υπευθυνότητες της Επιτροπής Ελέγχου

Η  Επιτροπή Ελέγχου:

        i.            Ενημερώνει τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο για τις δραστηριότητές της, τα θέματα που προκύπτουν για την ποιότητα ή την ακεραιότητα των οικονομικών καταστάσεων, τη συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς, τον Κώδικα Δεοντολογίας, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, την απόδοση και ανεξαρτησία των τακτικών ελεγκτών και την απόδοση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

      ii.            Λαμβάνει από τον τακτικό ελεγκτή έκθεση με τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, με τις αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενημερώνει τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

    iii.            Λαμβάνει κάθε τρίμηνο από τον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου αναφορά σχετική με την πρόοδο των εργασιών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και την παρουσιάζει στο ΔΣ της Εταιρείας.

    iv.            Προκαλεί και επιβλέπει ειδικές έρευνες, κατά περίπτωση.

      v.            Αναλαμβάνει την εκτέλεση συναφών με το ρόλο της εργασιών που ζητούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

    vi.            Τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο συναντά τον τακτικό ελεγκτή της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των μελών της Διοίκησης.

  vii.            Ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο IV του παρόντος κανονισμού.

IV.  Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι παρακάτω:

        i.            Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του Συτήματος Εσωτερικού Ελέγχου, της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου και της διαχείρησης κινδύνων της Εταιρείας

      ii.            Παρακολούθηση και επίβλεψη της διαδικασίας ετοιμασίας και δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

    iii.            Διασφάληση της ανεξαρτησίας των εξωτερικών ελεγκτών.

    iv.            Παρακολούθηση της διενέργειας του εξωτερικού ελέγχου.

      v.            Επίβλεψη της κανονιστικής συμμόρφωσης, της δεοντοντολογίας και της παροχής  πληροφοριών για παράνομες δραστηριότητες.

V. Λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου

        i.            Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως ή και έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της και υποβάλλει αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

      ii.            Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τίθενται στη διάθεση κάθε μέλους τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

    iii.            Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλέσει στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε στέλεχος της ή άλλο πρόσωπο (εργαζόμενο της Εταιρείας, συνεργάτη) που θεωρεί ότι μπορεί να τη συνδράμει στην εκτέλεση του έργου της.

    iv.            Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων, και ως εκ τούτου θα πρέπει να της διατίθενται επαρκή κονδύλια για το σκοπό αυτό.

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου πραγματοποιείται ετησίως και εκτάκτως, όποτε απαιτείται.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της Εταιρείας.

 

 

Back...