Home Page

Δελτία Τύπου:

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου/ων για τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2011
Αθήνα 8/6/2011

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Ο Τ Η Σ Η

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ “ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΤΗΣ 28ης Απριλίου  2011

 

Ο υπογράφων µέτοχος  / νόµιµος  εκπρόσωπος  µετόχου  της ανώνυµης Εταιρείας εταιρίας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε» (στο εξής η «Εταιρεία»):

 

Ονοµατεπώνυµο/ Επωνυµία

 

∆ιεύθυνση / Έδρα

 

Αριθµός Τηλεφώνου

 

Αριθµός Μετοχών

 

 

 

 

δηλώνω   υπεύθυνα  ότι  είµαι  Μέτοχος   / ότι  το  νοµικό   πρόσωπο  που  νοµίµως   εκπροσωπώ(1)     είναι

Μέτοχος   της   Εταιρείας κατά   την   Ηµεροµηνία  Καταγραφής  (όπως   αναφέρεται  στην

πρόσκληση  της Γ.Σ.) και µε την παρούσα

 

Εξουσιοδοτώ

Τον/Την …………………………………………………………………………. του ……………………………………. και της

……………………………….., κάτοικο …………………………………………., οδός ……………………………………,   αριθµός  ………,   κάτοχο    του   Α∆Τ   / διαβατηρίου  µε  αριθµό …………………………………………, εκδοθέντος την…………………………, από …………………….,

 

ή και

 Τον/Την …………………………………………………………………………. του ……………………………………. και της

……………………………….., κάτοικο …………………………………………., οδός ……………………………………,   αριθµός  ………,   κάτοχο    του   Α∆Τ   / διαβατηρίου  µε  αριθµό …………………………………………, εκδοθέντος την…………………………, από …………………….,

 

ή και

Τον/Την …………………………………………………………………………. του ……………………………………. και της

……………………………….., κάτοικο …………………………………………., οδός ……………………………………,   αριθµός  ………,   κάτοχο    του   Α∆Τ   / διαβατηρίου  µε  αριθµό …………………………………………, εκδοθέντος την…………………………, από …………………….,

 

 

όπως  ενεργώντας  από  κοινού ή  / και  ο  καθένας χωριστά µε  αντιπροσωπεύσουν  και  ψηφίσουν επονόµατι και για  λογαριασµό µου, µε το σύνολο  των δικαιωµάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις µετοχές της Εταιρείας,  των οποίων  είµαι  κύριος  ή έχω εκ του νόµου  ή από σύµβαση  δικαίωµα ψήφου (π.χ.  ως ενεχυρούχος δανειστής  ή θεµατοφύλακας) επί των  θεµάτων  της Ηµερήσιας ιάταξης κατά  την Τακτική    Γενική    Συνέλευση   των    κατόχων   κοινών   µετοχών    της   Εταιρείας,    που   θα πραγματοποιηθεί την  30η  Ιουνίου 2011, ηµέρα  Πέµπτη  και  ώρα  13.00, στην έδρα της  Εταιρείας που βρίσκεται στο Κερατσίνι,  επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 3, ως ακολούθως (2):

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.      Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού

 

 

 

 

2.      Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010 μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού

 

 

 

 

3.      Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010

 

 

 

 

 

4.      Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου / Προέγκριση νέων αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

 

 

5.      Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή  - Λογιστή για την χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

 

 

 

 

6.      Παροχή ειδικής έγκρισης του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920.

 

 

 

 

 

7. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

 

 

 

 

 

∆ιά  της παρούσης  δηλώνω  ότι έχω λάβει πλήρη και έγκαιρη  γνώση  των ανωτέρω  προς συζήτηση θεµάτων.

 

ηλώνω επίσης ότι εγκρίνω εκ των προτέρων  κάθε ενέργεια του/των  ως άνω εξουσιοδοτουμένων

προσώπουν,  η οποία θα γίνει  στο πλαίσιο της παρούσας  εντολής, ως νόµιµη,  έγκυρη και ισχυρή.

 

 

Σε  περίπτωση   αυτοπρόσωπης  προσέλευσής  µου  στην  ως  άνω   Τακτική  Γενική  Συνέλευση,   η

παρούσα  εξουσιοδότηση δεν θα ισχύει.

 

 

 

 

                                     

 

                         

(τόπος)

 

(ημερομηνία)

 

 

 

 

 

 

 

 

(υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 

 

(ονοματεπώνυμο)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1).Προσκομίζονται τα απαραίτητα έγγραφα

(2).Παρακαλούμε σημειώστε με Χ τη ψήφο σας                                            

 

 

(1).Προσκομίζονται τα απαραίτητα έγγραφα

(2).Παρακαλούμε σημειώστε με Χ τη ψήφο σας                                            

Back...