Home Page

Δελτία Τύπου:

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Αθήνα 7/6/2010

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε."

Α.Μ.Α.Ε. 7703/06/Β/86/129

 


Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που ελήφθη στη συνεδρίαση της 1ης Ιουνίου 2010 καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην 85η Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:  

 

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.
2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009 μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009.

4. Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου / Προέγκριση νέων αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή  - Λογιστή για την χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.


Όσοι από τους κ.κ. Μέτοχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ή μέσω των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία να καταθέσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην έδρα της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι) τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

 

Κερατσίνι, 1 Ιουνίου 2010

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Back...