Home Page

Δελτία Τύπου:

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Αθήνα 8/6/2009

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε."

Α.Μ.Α.Ε. 7703/06/Β/86/129

 


Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που ελήφθη στη συνεδρίαση της 4ης Ιουνίου 2009 καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην 84η Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:  

 

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.
2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου / Προέγκριση νέων αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή  - Λογιστή για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

7. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

8. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.


Όσοι από τους κ.κ. Μέτοχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ή του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία να καταθέσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην έδρα της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι) τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

 

Κερατσίνι, 4 Ιουνίου 2009

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Back...