Home Page

Δελτία Τύπου:

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Αθήνα 5/6/2008

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε."

Α.Μ.Α.Ε. 7703/06/Β/86/129


Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που ελήφθη στη συνεδρίαση της 4ης Ιουνίου 2008 καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην 83η Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.
2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007 μετά των επ? αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007.
4. Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου / Προέγκριση νέων αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2008.

6. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Όσοι από τους κ.κ. Μέτοχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ή του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία να καταθέσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην έδρα της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι) τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Back...