Home Page

Δελτία Τύπου:

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Αθήνα 7/6/2007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

"ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε."

Α.Μ.Α.Ε. 7703/06/Β/86/129

 

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που ελήφθη στη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου 2007 καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην 82η Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2007, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

1.      Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.

2.      Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.

3.      Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006.

4.      Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός ανεξάρτητου Μέλους.

5.      Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Προέγκριση νέων αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.      Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2007.

7.      Παροχή ειδικής έγκρισης του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920.

8.      Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Όσοι από τους κ.κ. Μέτοχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να  προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη δέσμευση των μετοχών τους με τις οποίες επιθυμούν να λάβουν μέρος και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι), τη σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν. 2396/96 ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σύμφωνα με το Νόμο σε αυτήν του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών καθώς και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

 

Κερατσίνι, 6 Ιουνίου 2007

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Back...