Home Page

Δελτία Τύπου:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Αθήνα 7/6/2006

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

"ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε."

Α.Μ.Α.Ε. 7703/06/Β/86/129

 

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που ελήφθη στη συνεδρίαση της 1ης Ιουνίου 2006 καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην 81η Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2006, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού

    Συμβουλίου και του Ελεγκτού.

2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του

    Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης

    2005.

4. Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Προέγκριση νέων αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2006.

6. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

 

Όσοι από τους κ.κ. Μέτοχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να  προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη δέσμευση των μετοχών τους με τις οποίες επιθυμούν να λάβουν μέρος και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι), τη σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν. 2396/96 ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σύμφωνα με το Νόμο σε αυτήν του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών καθώς και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Κερατσίνι, 1 Ιουνίου 2006

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

Back...