ΕΔΡΑ - EΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3 - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 187 56 ΤΗΛ. 210 4009696 FAX: 210 4009888