Home Page

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας έχει ως παρακάτω:

· Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε κατά την ίδρυσή της (ΦΕΚ 102/30.4.1935) σε δρχ. 10.000.000, διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 500 εκάστη και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου εις είδη και μετρητά.

· Το 1954 και με βάση τον Ν. 2854/54, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε σε δρχ. 10.000 διηρημένο σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 0,5 εκάστη.

· Κατ΄εφαρμογήν του από 14.11.1956 Διατάγματος «περί αναπροσαρμογής των Ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιρειών» η ονομαστική αξία των μετοχών αυξήθηκε σε δρχ. 259 από 0,5 δρχ. και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 5.180.000, διηρημένο σε 20.000 μετοχές.

· Με απόφαση της από 30.06.1970 Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 5.180.000 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού Ν.Δ. 4002/1959 και με την έκδοση 20.000 νέων μετοχών. Το νέο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. 10.360.000 διαιρούμενο σε 40.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 259 εκάστη (ΦΕΚ 1604/31.12.1970).

· Το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με απόφαση της από 1.12.1972 Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 2.072.000 με την έκδοση 8.000 νέων μετοχών. Η αύξηση αυτή έγινε με ολοσχερή καταβολή μετρητών και το νέο μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 12.432.000 διαιρούμενο σε 48.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 259 εκάστη (ΦΕΚ 501/14.4.1973).

· Με απόφαση της από 30.06.1977 Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 11.437.440 αφ’ενός με κεφαλαιοποίηση ύψους δρχ. 11.391.965 της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων και αφ’ ετέρου με καταβολή μετρητών ύψους δρχ. 45.475 με έκδοση 44.160 μετοχών. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 23.869.440 διαιρούμενο σε 92.160 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 259 εκάστη (ΦΕΚ 3234/1.11.1977).

· Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 29.12.1980 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 26.256.384 με α) κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ύψους δρχ. 8.000.000, β) με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού Ν.Δ. 4002/1959 ύψους δρχ. 3.444.115, γ) με μερική κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 147/1967 ύψους δρχ. 5.683.821 και δ) με καταβολή μετρητών ύψους δρχ. 9.128.448, οι οποίες αντικαταστάθηκαν με 46.080 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 518 εκάστη (reverse split) και αφ’ ετέρου εκδόθηκαν 50.688 νέες μετοχές με την νέα ονομαστική τιμή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 50.125.824 διαιρούμενο σε 96.768 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 518 εκάστη (ΦΕΚ 2764/17.12.1981).

· Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30.6.1982 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 44.126.208 με κεφαλαιοποίηση ύψους δρχ. 44.050.984 της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων και με καταβολή μετρητών ύψους δρχ. 75.224, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά δρχ. 456. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. 94.252.032 διαιρούμενο σε 96.768 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 974 εκάστη (ΦΕΚ 3349/10.8.1982).

· Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 29.12.1989 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 80.293.638 με ισόποση κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, με έκδοση 82.437 μετοχών. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 174.545.670 διαιρούμενο σε 179.205 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 974 εκάστη (ΦΕΚ 190/26.1.1990).

· Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31.7.1991 αντικαταστάθηκαν οι 179.205 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 974 εκάστη με 1.433.640 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 121,75 (split). Η αλλαγή αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ΄αριθμόν 3494/8.8.1991.

· Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 31.10.1994 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 201.784.830 εν μέρει με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (Ν. 2065/1992) ύψους δρχ. 126.518.730 με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δρχ. 88,25. Το υπόλοιπο της αυξήσεως επήλθε μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και συγκεκριμένα κατά δρχ. 75.266.100 (1 νέα μετοχή ανά 4 παλαιές), με την έκδοση 358.410 νέων μετοχών και με τιμή διάθεσης δρχ. 1.700 εκάστη. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. 376.330.500 διαιρούμενο σε 1.792.050 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 210 εκάστη (ΦΕΚ 6308/15.11.1994).

· Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30.6.1997 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 250.887.000 με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, βάσει του Ν. 2065/1992 και με την έκδοση 1.194.700 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 210 εκάστη. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 627.217.500 διαιρούμενο σε 2.986.750 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 210 εκάστη (ΦΕΚ 5759/6.8.1997).

· Στις 10.08.1999 η 71η Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών από τους Μετόχους κατά εξακόσια είκοσι επτά εκατομμύρια διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσιες δραχμές (627.217.500), η οποία αύξηση επανεγκρίθηκε στις 02.02.2000 από την 72η Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων λόγω μη υλοποίησής της μέχρι τότε και η οποία αύξηση ανακλήθηκε στις 18.07.2001 από την 74η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων λόγω μη υλοποίησης της.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στα εξακόσια είκοσι επτά εκατομμύρια διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσιες δραχμές (627.217.500), διαιρεμένο σε δυο εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (2.986.750) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων δέκα δραχμών (210) έκαστη.

· Στις 17.12.2001 η 75η Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ογδονταπεντε εκατομμύρια εκατό ενενήντα επτά χιλιάδες σαράντα τέσσερις δρχ (85.197.044), προερχόμενη κατά τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες πενήντα εξ δρχ (34.920.056) από υπεραξία η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρειας βάσει του Ν.2065/1992, και κατά πενήντα εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα εξ χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ δρχ. (50.276.988) από αφορολόγητα αποθεματικά του άρθρου 22 του Ν.1828/1989.
Επίσης αποφάσισε τη μείωση της ονομαστικής αξίας της Μετοχής από διακόσιες δέκα (210) δρχ σε εκατό εβδομήντα και 0,375 (170,375) δρχ. και την έκδοση, λόγω της ως άνω αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου και της μειώσεως της ονομαστικής αξίας των Μετοχών, ενός εκατομμυρίου εκατό ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (1.194.700) νέων Μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό εβδομήντα και 0,375 (170,375) δρχ. εκάστης
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσια δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα τέσσερις (712.414.544) δρχ, διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εκατό ογδόντα μια χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (4.181.450) Μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό εβδομήντα και 0,375 (170,375) δρχ εκάστης.

Η ίδια ως άνω Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 17ης Δεκεμβρίου 2001 αποφάσισε επίσης την έκφραση του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονοματικής αξίας Μετοχής της Εταιρείας σε Ευρω, ως εξής:
«το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δυο εκατομμύρια ενενήντα χιλιάδες (2.090.725) Ευρω, διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομύρια εκατό ογδόντα μια χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (4.181.450) Μετοχές, ονομαστικής αξιας εκάστης πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρω.»

Η παραπάνω απόφαση υλοποιήθηκε την 4η Μαρτίου 2002 οπότε και εκδόθηκαν οι νέες Μετοχές, οι οποίες διετέθησαν δωρεάν στους Μετόχους.

· Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24ης Οκτωβρίου 2002 απεφάσισε τη μετατροπή των Μετοχών της Εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές.